ಬುಧವಾರ, ಮೇ 4

ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ...

ನಮಗೆ ಇಂದು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ,ಸಮಯದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲವಾ? ಹೀಗೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇಂತಹ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಹೋರಬೇಕು?
ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನೌಕರಿ ನನಗಿದೆ.ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಭೂಷಣ. ನನ್ನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವು...ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನ ಚಿಂತನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ.I feel I am becoming like a rusted knife.I need to mend myself put myself back on track to creativities professionally.
ಜ್ಞಾನೋದಯಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗುತ್ತವೆ.ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಫಲ.ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.ದೇವರು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೇಕೆ ಬರೆದ ಎಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಉತ್ತೇಜನ self motivation & my own commitment to myself.ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: